PRŮVODCE

Předání

poptávka úspěšně zrealizována

Po zhotovení renovace a finálním úklidu dojde k předání naším zástupcem. Stavba se vyklízí, odváží se věci a nářadí. Dochází k odsouhlasení přebrání výsledného díla a zaplacení renovace.